Bedrijfscoach

Welkom op de website van Helmi Tunnissen, geregistreerd als
senior practitioner bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).
Tunnissen coaching & training is gevestigd in Gouda sinds 1996.
Op deze website kunt u lezen wat emotionele intelligentie is en wanneer
coaching voor de ontwikkeling van het EQ zinvol is.

Coaching ondersteunt de ontwikkeling van het EQ

De mate van emotionele intelligentie, kortweg EQ, is bepalend voor de manier
waarop wij in het leven staan.
Beleef je plezier aan je leven? Haal je voldoening uit de dingen die je onderneemt?
Kun je jezelf motiveren? Ook als het tegenzit?
Met een goed ontwikkeld EQ ben je opgewassen tegen het leven.
In tegenstelling tot het IQ, dat vast ligt, is het EQ te ontwikkelen.