Bedrijfscoach

Welkom op de website van Life coach Helmi Tunnissen, geregistreerd als senior practitioner bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).
Tunnissen Coaching Training is gevestigd te Gouda sinds 1996. Op deze website kunt u lezen wat emotionele intelligentie (EQ) is en hoe u dit kunt ontwikkelen door middel van coaching, teamcoaching en trainingen.

Life coach

De mate van emotionele intelligentie, kortweg EQ, is bepalend voor de manier waarop wij in het leven staan. Beleef je plezier aan je leven? Haal je voldoening uit de dingen die je onderneemt? Kun je jezelf motiveren, ook als het tegenzit?
Met een goede life coach ben je opgewassen tegen het leven.

Persoonlijke ontwikkeling

EQ ligt aan de basis van persoonlijk leiderschap. Investeren in de ontwikkeling van het EQ draagt bij aan de zelfsturing van mensen. En de persoonlijke flow ligt aan de grondslag van een vitale organisatie.